"pašvilpk tu man į ..."

pasvilpk tu man i ....

"pabarškinti dantimis"

 "lenkis ir verskis"

 "sukis" ir "ganyk"

 

"ramiai"

 

"back"

 

"aštuoni" ir "koja"

 

 "tarnauk" ir "karate"

"atsikvietimas"

"išsivedžiojimas"

"sabiralkė"